:: PROJECTS :: COMPLETED PROJECTS

Completed Project

1.Thirumalai Nagar Kolathur Akshayam Independent
2.Pathmavathi Nagar Vinayagapuram Akshayam Independent
3.Jai Balaji Nagar Kodungaiyur Akshayam Duplex
4.VOC Nagar Puthagaram Akshayam Independent
5.Vaidegi Nagar Boothur, Ponneri Akshayam Independent
6.Sathiyamurthy Nagar Kadhirvedu, Puzhal Akshayam Flats
7.KVR Nagar Vinayagapuram Akshayam Independent
8.Jawahar Nagar Peravallur Akshayam Independent
9.Jayaram Nagar Kolathur Durgai Illam
10.Dayalu nagar Kolathur Twins Sparrow Illam












Copyright © 2016 - AKSHAYAM BUILDERS - All Rights Reserved




Developed by ArcherWebSol